Kontorhotell for å holde på lokal kompetanse

Senja næringshage og kunnskapsparken er i startfasen for å etablere kontorhotell på Finnsnes.  Grunnen til satsningen er man ser at flere ønsker å bo på hjemplassen sin, men at det ikke finnes lokale arbeidsplasser.  Men med å legge  forholdene til rette for denne målgruppen vil det gjøre tilflytting eller beholde innbyggere lettere. Og kontorhotell er  å legge til rette forholdene med fleksible kontorløsninger, med fiber og lyd/bilde og som er møtearena, der folk kan leie seg inn for kortere eller lengre perioder.

Kontakt Senja næringshage for mer info.

« Tilbake til arkivet