Kvinnovasjon bidro til 21 nye bedrifter i Troms

Kvínnovasjon i Troms bidro til at det ble startet 21 nye bedrifter med 24 arbeidsplasser i 2012. Disse bedriftene som kommer i tillegg til de bedriftene som var etablerte og som ønsket å videreutvikle bedriftene sine.

Kvinovasjon er et program som skal mobilisere og motiverer kvinner til å starte nye bedrifter og utvikle etablerte. Ordningen gir kvinnelige gründere spesiell oppfølging som en del av de regionale prosjektene innen Kvinnovasjon. Næringshagene er ofte den lokal samarbeidspartneren til Kvinnovasjon.

For mer informasjon ta kontakt med:

Næringshagen i Målselv: Daglig leder:
Roy-Arne Johannessen, mobil: 900 88 908, e-post: post@nim.as

Senja næringshage: Daglig leder Gro Elise Lamark, mobil: 46 44 55 31, e-post:
gro.lamark@senjanh.no

Halti næringshage : Torbjørn Evanger, mobil: 77 77 05 70, e-post: torbjorn.evanger@halti.no

 

« Tilbake til arkivet