Høy aktivitet skal gi vekst og utvikling

Nordkapp næringshage ser frem til et hektisk 2014, der det største fokuset vil være oppfølging av medlemsbedriftene for å få til mer vekst og utvikling. I tillegg er næringshagen involvert i flere stor prosjekter i regionen:

  • Utvikling av leverandører til petroleumsindustrien; Kvalifiseringsprogram og Achillessertifiseringen
  • Rammeavtale med Nordkapp kommune og Nordkapp havn med diverse prosjekter gjennom året
  • Maritimt nettverksprosjekt for å styrke Honningsvåg som maritimt servicesenter
  • Sekretariat for HHI som har flere prosjekter gående gjennom året

Nordkapp næringshage får stadig nye medlemsbedrifter, noe som tyder på at næringslivet i hele regionen ser nytteverdien av å ha en næringshage som har kompetanse og nettverk for å få til vekst og utvikling.

Ta kontakt med daglig leder Stig Hansen for mer informasjon.

« Tilbake til arkivet