Snart påske og snart flere hytter enn innbyggere i Valdres.

Hyttebyene på Beitostølen er et eksempel på hvordan Valdres har vokst fram til å bli en av de ledende hytteregionene i Norge. Nå vil Valdres bli enda bedre som vertskap for hyttefolket. Foto/tekst: Ingvar Skattebu

Om kort tid kan Valdres komme i den situasjonen at antallet hytter overstiger antall innbyggere.

Ifølge tall fra Valdres Næringshage blir avstanden mellom de to statistikkene stadig mindre. I 2013 hadde folketallet i Valdres sunket til 17.955. Samtidig vokste antallet fritidsboliger til 17.516.

– Dette bør vi selvfølgelig markere når den tid kommer, sier Karianne Borchgrevink, som jobber for prosjektet Hytte i Valdres i regi av Valdres Næringshage.

Men når dette skiftet vil komme, tør hun ikke spå.

– Det kommer ikke inneværende år, slår hun fast.

Stabil trend

Folketallet i Valdres har ligget rundt 18.000 de siste årene. I 2010 hadde Valdres 18.021 innbyggere. Ved utgangen av 2013 var den sunket litt, til 17.955. Antallet hytter stiger derimot jevnt og trutt.

– Finanskrisen stanset ikke hyttebyggingen, slik mange trodde, sier Borchgrevink.

I 2010 ble det bygd hele 324 nye hytter, i 2011 var tallet 239, mens 2012 bare ga Valdres 98 enheter.

– Men 2013 ser ut vil å ha blitt et bedre år igjen, sier hun. Følgelig trenger det ikke gå lenge før den symbolske grensen sprenges.

...

Karianne Borchgrevink arbeider for prosjektet Hytte i Valdres.

Viktig for Valdres

Borchgrevink beskriver et bakteppe som forteller hvor viktig hyttemarkedet er for regionen. Det er godt dokumentert at Valdres har mistet mange store arbeidsplasser de siste årene. Nedgangen i sysselsettingen i landbruket er også markant.

– Vi har kartlagt at så mye som 54.000 personer er knyttet til hyttene i Valdres. Og vi arbeider for at hyttene skal brukes enda mer. 50 prosent av varehandelen i Valdres er direkte knyttet til hyttemarkedet. For kjøpesenteret Amfi på Leira er hytteandelen anslått til 70 prosent. Det sier mye om hvor viktig dette markedet er for oss som region, sier hun.

Kjøpesterkt publikum

Statistikken forteller også at tre av fire hytteeiere i Valdres kommer fra Oslo og Akershus. Opplandsandelen av hytteeierne i Valdres er bare på 9,6 prosent, og da er hytteeierne som selv er bosatt i Valdres tatt med. Disse utgjør 3,5 prosent av totalen.

– Vi vet at det er mange svært ressurssterke hytteeiere i Valdres, og vi jobber for å lage et system der vi kan få til en toveis kontakt med dem. Vi kjenner hytteeiere som er svært stolte av Valdres, og som ønsker å engasjere seg i regionen, sier Borchgrevink.

I fjor ble Valdres Hytteforum stiftet, blant annet for å styrke båndene mellom hytteeierne og de enkelte kommunene.

– Som region må vi være et godt vertskap og legge til rette for at de skal bruke hyttene sine mer. Et stikkord er fibernett, slik at flere kan ta med seg jobber hit og tilbringe flere dager på hytta hvert år. Hvis hver enkelt hytte blir brukt bare en dag mer i året, betyr det 7,5 millioner kroner mer i omsetning for næringslivet i Valdres, sier hun.

« Tilbake til arkivet