Døråpner i Dovre.

dovre
DØRÅPNERE: Prosjektansvarlig for Dovremodellen, Halvor Nissen (t.v. ) sammen med Hans Bjørner Talleraas, Harald Granrud, Anne Sofie Kristiansen og Martin Killi.

Et nytt nettverk som på en bedre og tryggere måte skal følge opp alle gründere og nyetablerere i Dovre har fått navnet Dovremodellen.

– Det tilbudet vi skal gi nyskapere mangler totalt i dag, hevder Martin Killi på Dombås. Han er tidligere rådmann i Ski kommune, og har gjennom mange år vært aktiv i næringsutviklingsarbeidet også i hjembygda Dovre.

Trykker på startknappen

Han hadde ideen til den nye fadderordningen som skal følge gründerne. Også Dovres rådmann Halvor Nissen har gjennom lang tid sett behovet for å gi initiativrike sambygdinger mer støtte og hjelp. Etter den aller første presentasjonen i et kommunestyremøte på Dovre, er Dovremodellen utviklet videre.

– Nå er vi klar til å trykke på startknappen, sa Halvor Nissen da han mandag som prosjektansvarlig presenterte Dovremodellen sammen med Hans Bj. Talleraas i Dovre kommune, Harald Granrud i Nord-Gudbrandsdal Næringshage, Anne Sofie Kristiansen, Lesja/Dombås, og Martin Killi.

Ber gründere komme

Styret, der også næringsutvikler Frode L. Damstuen er med, ber alle gründere og etablerere ta kontakt.  Det første møtet med interesserte er 19. juni.

– Dovremodellen skal bli fyrtårnet i Dovre kommunes næringsarbeid, håper Martin Killi. Han har følt på kroppen hva som skal til for at Innovasjon Norges overordnede politikk skal bli gangbar ute i distriktene. Også rådmann Halvor Nissen har fra starten hatt som målsetting at nyetablerere må tilbys en god og trygg fadderordning som kan fotfølge den enkelte gründer på en bedre måte.

Ingen konkurranse

– Gründere er dyktige fagfolk med gode ideer. Men to av tre faller bort. Hvorfor? Det hjelpeapparatet vi bygger opp, kommer ikke i konkurranse med de tilbudene Næringshagen og næringsforeningen allerede har, poengterer Martin Killi. Han opplever ofte at gründere mangler kompetanse blant annet i regnskapsføring, i forholdet overfor banker og det omfattende skjemaveldet som eksisterer. Av rein idealisme har han satt ut i livet ideen han hadde, og er glad for det gode samarbeidet som Dovremodellen er blitt mellom private og det offentlige.

Målet er:

– En ny kultur for nyetableringer.
– Dovremodellen skal gjøre hverandre gode.
– Gründerne skal gis trygghet.
– Alle gode hjelpere skal tas med.

« Tilbake til arkivet