Rørosregionen Næringshage får all etablereropplæring i Sør-Trøndelag 2014 – 2016.

Foto: Sigrid M. Jansen, daglig leder i Rørosregionen næringshage as og An-Magritt Wendelbo, ny prosjektleder for etablereropplæringen i Sør-Trøndelag fra 2014 - 2016 og bedriftsrådgiver i Rørosregionen Næringshage as.
Foto: Sigrid M. Jansen, daglig leder i Rørosregionen næringshage as og An-Magritt Wendelbo, ny prosjektleder for etablereropplæringen i Sør-Trøndelag fra 2014 – 2016 og bedriftsrådgiver i Rørosregionen Næringshage as.

Rørosregionen Næringshage as har vunnet en åpen anbudskonkurranse fra Innovasjon Norge om all etablereropplæring i Sør-Trøndelag fylke i perioden 2014 – 2016.

Etablereropplæringen skal gi alle innbyggere i hele fylket anledning til å skaffe seg informasjon og kompetanse i etablering av egen virksomhet på basis av egen forretningsidé og forretningsmodell. Rørosregionen næringshage har gjennom et samarbeid med de andre næringshagene i fylket og viktige innovasjonsmiljø i Trøndelag, levert et omfattende og helhetlig tilbud på dette.

– At vi nå vinner anbudet gjennom et samarbeid mellom mange næringshager viser at små aktører i distriktene kan vinne store anbud gjennom samarbeid. Det er vi veldig glade for å kunne være med på å bevise, sier daglig leder i rørosregionen Næringshage as, Sigrid M. Jansen.

Det vil være An-Magritt Wendelbo fra Rørosregionen Næringshage som nå blir prosjektleder for etablereropplæringen i hele fylket de neste to årene. Selve kursene, og oppfølgingen av gründerne etterpå, skal gjennomføres i et tett samarbeid med andre miljø i fylket.

Næringshagen Trøndersk Kystkompetanse as vil særlig arbeide med Hitra og Frøya. Nasjonalparken Næringshage på Oppdal vil ha fokus på Midtre-Gauldal, Rennebu og Oppdal. Orkdalsregionen Næringshage vil arbeide med hele Orkdalsregionen og dette nærområdet til Trondheim. Leiv Eiriksson Nyskaping as vil ha etablererkurs og oppfølging av gründerne i Trondheim by, mens Leksvik Industriell Vekst as dekker Fosen. Rørosregionen Næringshage vil ha et særlig fokus på og ansvar for oppfølging av etablererne i Røros, Holtålen, Selbu og Tydal. I tillegg skal det samarbeidets tett med innovasjonsselskapet Proneo as på Steinkjer om det faglige innholdet og pedagogiske utviklingen av etablereropplæringen.

Sigrid M. Jansen sier at rent økonomisk er ikke dette anbudet avgjørende viktig for Rørosregionen Næringshage as. – Derimot er vi opptatt av å sikre en god og langsiktig etablereropplæring for  gründere i regionen. Da tror vi det er viktig med lokal forankring og langsiktig forutsigbarhet. Det er det dette anbudet vil gi oss.

Sist gang det ble arrangert etablererkurs i Røros og Holtålen var i 2012. Da var det Rørosregionen Næringshage som gjennom et samarbeid med lokale sparebanker og alle kommunene i regionen som sørget for at det ble holdt to kurs i løpet av året. Før 2012 var det mange år i Røros og Holtålen uten noen form for etablererkurs i det hele tatt.

– Gjennom at vi nå har vunnet dette anbudet vet vi at vi nå kan sørge for gode etablererkurs og langsiktig oppfølging av gründerne også i vår del av fylket. Og det er vi glade for, avslutter Sigrid M. Jansen.

 

 

« Tilbake til arkivet