Genial generasjonshage vokser fram

 

Trivselslaben as i Hermetikken Næringshage får mer økonomisk støtte til utvikling av prosjektet «Generasjonshage». Innovasjon Norge har tidligere bidratt sterkt med etablerertilskudd. Det har vært av avgjørende betydnig for oppstart av forprosjektet.

Foto: Knut Åserud
Foto: Knut Åserud

Lise Aanesen ser fram til realiseringen.  “- Samhandling mellom generasjoner vil være positivt, både for de yngste og de eldste. For eldre personer med demens i en tidlig fase vil dette være et forebyggende tiltak som kan bremse sykdomsutviklingen, utsette sykehjemsinnleggelsen og dermed spare samfunnet for millioner av kroner hvert år. For barna vil det bli mer naturlig å snakke om demens og å omgås mennesker med demens. Det er viktig at barna får se at sånn er det også. Vi kan ikke skjerme barn og unge for det som er realiteten”, sier Aanesen til Finnmarken.

Les mer i Finnmarken

og mer om Generasjonshagen på Trivselslaben

« Tilbake til arkivet