Aura Næringshage får 700.000 kroner

Arbeidet med kreative næringer i Sunndal og Nesset kan fortsette.

Tekst: Ellen-Marie Pedersen-Gustad, Tidens Krav

Møre og Romsdal fylkeskommune har tilsammen delt ut 1,45 millioner kroner til samlokalisering for kreative næringer i hele fylket. Det vil si næringer innen trykte medier, kulturarv, annonse og reklame, arkitektur, musikk, kunstneriske virksomheter, film, foto og spel, design og tv/radio. 700.000 av disse havner altså hos Aura Næringshage i Sunndal og Nesset. Næringshagen ble startet opp høsten 2014. Satsinga har så langt vært vellykket, og alle åtte kontorplasser er leid ut. Næringshagen har fått midler til å videreutvikle et lavterskeltilbud for aktører innen de kreative næringene. I tillegg har de planer om et internasjonalt samarbeid.

15 søknader

Bakgrunnen for at fylket nå deler ut nesten 1,5 millioner er at de ønsker å styrke grunnlaget for utvikling av ny virksomheter og videreutvikling av eksisterende innenfor kreative næringer. – Det kom inn 15 søknader, og vi har prioritert prosjekt som ikke bare er rene kontorfellesskap, men som også legg vekt på samarbeidsmodeller og forretningsutvikling for næringa, sier rådgiver i fylkeskommunen, Carina Stokke. Totjueto Filmproduksjon AS og Øygardshavna AS er de to andre aktørene som har fått støtte. Totjueto Filmproduksjon AS er tilknyttet Kreativ Molde og fikk 500.000 kroner for  å utvikle og drive samlokalisering av frilans- og småbedrifter innefor kreative næringer. Øygardshavna AS har fått 250.000 kroner for å utvikle og drive rådgiving på økonomi og kommersialisering for kreative næringer.

« Tilbake til arkivet