Grønn glede i Fyresdal

Næringshagen blir bioøkonomisk nav for utvikling i fylket

FYRESDAL: Hvor mye kan vi skvise ut av skogen i Telemark, og kan man få mer ut av vann og landbruket her i fylket? Det skal fagmiljøet i Fyresdal næringshage finne ut av, og for å få til det har de fått en halv million kroner fra fylkeskommunen i Telemark. Bioøkonomi Telemark danket, ifølge leder for hovedutvalget for næring Tom Egil Flata, ut to andre bioøkonomiprosjekter i jakten på midler.

Nye arbeidsplasser

Prosjektet fører i første omgang til fem nye arbeidsplasser i næringshagen. Kapasiteten er allerede sprengt, og lokalene skal utvides. – Kompetansemiljøet her blir selve navet for å videreutvikle de bioøkonomiske mulighetene for fylket, sier Flata som lokker med industritomter på Frier vest dersom det ender i nye industriideer ved prosjektets ende i november 2016.

 - PROSJEKTSTART: Erik Skjervagen, Monica Sølyst (Faun), Tom Egil Flata, Terje Norschau, Heidi Herum, Halfdan Haugan, Sven Tore Løkslid og Olav Veum (Silva) er alle spent på prosjektet.
– PROSJEKTSTART: Erik Skjervagen, Monica Sølyst (Faun), Tom Egil Flata, Terje Norschau, Heidi Herum, Halfdan Haugan, Sven Tore Løkslid og Olav Veum (Silva) er alle spent på prosjektet.

Grønne fortrinn

– Prosjektet skal bidra til styrking og vekst i fagmiljøet i Fyresdal næringshage og legge til rette for konkrete næringssatsinger i Telemark. Målet er 30-50 prosent vekst i ressursutnyttelse og en vesentlig sysselsettingseffekt, sier prosjektleder i Silva consult, Olav Veum. Silva consult vil sammen med Faun naturforvaltning og AT Skog være sentrale aktører. Veum er også styreleder for AT Skog, og tror skogen kan bli vår nye olje. – Sammenliknet med nabolandene våre har vi et fortrinn med mye moden skog på rot, men det gjelder å finne «the missing link» i forhold til foredling. Nå eksporterer vi råstoff. Pengene ligger i egenforedling. Kommunen bidrar med 400000 i prosjektet som har en finansieringsramme på 1,5 millioner kroner. – Vi må ligge i forkant med våre arbeidsplasser. Prosjektet er spennende, og vi har allerede vist at vi har potensial med Telemarkrøye og kildevann, sier ordfører Erik Skjervagen (Ap).

« Tilbake til arkivet