Flyktninger får sin egen næringshage

Tekst: Levin Nestvold, Adresseavisen.

Flyktninger skal bli gründere og bedriftsetablerere istedenfor arbeidsløse og trygdede.

Det er målet når Namdalshagen nå setter i gang forprosjektet «Ny i Norge» hvor målet er å opprette egne næringshager for flyktninger. – Mange av flyktningene som kommer til Norge har etterspurt kompetanse, og det er viktig at de blir sett på som ressurser, sier prosjektleder Lars Petter Langås i Namdalshagen.

Utfordret kommunene

Det var fylkesmann Inge Ryan som i høst utfordret de 13 namdalskommunene på å etablere egne næringshager for flyktninger. Nå skal flyktninger bidra til lokal bosetting, næringsutvikling og verdiskaping med sin kompetanse og erfaring. – Ambisjonen er å få satt i gang et nasjonalt pilotprosjekt i løpet av våren og sommeren, hvor vi kan gå videre å koble på ulike aktører, sier Ragnar Prestvik, prosjektleder i Region Namdal. – Vi vil koble dette opp mot en næringshage hvor det er muligheter for å prøve ut ting, teste ut hva de kan og hvordan få omsatt kunnskapen til noe fornuftig. Vi vet at mange av flyktningene har ressurser som de ikke får utnyttet. Tanken er at man må fange opp ressursene og få de fortere i arbeid. Det fører igjen til bedre integrering.

Et lite eventyr

Prestvik, som representerer oppdragsgiveren Region Namdal, mener det ligger mange potensielle bedrifter blant de nyankomne. Hovedtanken er at de gjennom næringshagen skal kunne utvikle egne virksom-heter basert på drømmene sine og det de faktisk kan. – En heldig bieffekt er at de får en annen mulighet til å lære språket enn å sitte på skolebenken. Prestvik understreker at næringshagene for flyktninger ikke skal erstatte andre ordninger, men være et alternativ som er direkte rettet mot flyktninger. – Verken flyktningene selv eller Norge som land har godt av at de går uvirksomme uten å få brukt ressurser og evner de har. Forprosjektet vil avklare om det finnes andre aktører som kan være bidragsytere inn i selve prosjektet når det skal realiseres. Vi er bare i startfasen av det som kan bli et lite eventyr, mener Prestvik.

Leter etter gründere: Prosjektleder Ragnar Prestvik i Region Namdal (t.v) tror i likhet med prosjektleder Lars Petter Langås og daglig leder Olav Weglo i Namdalshagen AS at det finnes mange gründere blant de mange flyktningene som kommer til landet. Foto: Leif Arne Holme.

Trenger nye arbeidsplasser

Prosjektleder Lars Petter Langås sier også at etablering av næringshager for flyktninger kan føre til mye nytt og spennende. – Vi trenger mange nye arbeidsplasser i Fastlands-Norge. Det finnes masse eksempler på flyktninger som har lyktes i Norge. Dette handler ikke om å finne opp kruttet på nytt, men å få satt dette i system. Jeg har stor tro på at det finnes masse ressurser blant flyktningene som Norge kan ta i bruk og tjene på. Og så skal de selvsagt tjene penger selv, understreker Langås.

Først i Norge

Dette blir de første næringshagene rettet direkte mot flyktninger i Norge. – Det er på tide å tenke annerledes. Jeg er glad vi har en visjonær fylkesmann i Nord-Trøndelag som tenkte den tanken, sier Langås. Dette kan handle om alt fra å utvikle ideer og starte egne bedrifter, eller egne ideer som norske bedrifter kan dra nytte av. – De har med seg gründersjela til Norge og vi vil sørge for at de får utviklet den her. Vi har vært veldig opptatt av å fornorske flyktningene og måten å drive bedrift på, men kanskje vi også har noe å lære av dem, sier prosjektleder Lars Petter Langås.

« Tilbake til arkivet