Samarbeid gir økt verdiskaping!

Reiseliv, kulturliv, lokalmat og industri på Røros har samarbeidet lenge. Gjennom uformelle kanaler og enkeltprosjekt har det grodd fram en kultur for å dele og lære av hverandre. Nå setter 30 bedrifter samarbeidet i et større system og utvikler en modell for samhandling innen opplevelsesbasert verdiskaping.

Vi lykkes fordi vi er i stand til å selge kundene våre gode opplevelser, forteller Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage. – Vi vet av opplevelser som tilbys på og fra Røros skapes i samspillet mellom mennesker og påvirkes av historien, kulturen og naturen vår. Når vi setter kundens behov og ønsker i fokus, er det en styrke for alle. Derfor samarbeider vi om det.

Det finnes mange eksempler på samarbeid både innenfor og på tvers av bransjer på Røros. Pledd fra Røros Tweed lanseres i utlandet med lokalmat fra Rørosmat. Og nettopp Rørosmat er blitt landes sterkeste merke for lokalmat nettopp gjennom å samarbeidet. Næringslivet løftes i samarbeid med kulturlivet. Lokal mat er en selvfølgelig del av gode reiseopplevelser. Industribedrifter som SB Seating / HÅG, RørosProdukter, Røros Metall, Røros Vinduer og Dører og Røros Tweed spiller gjerne på hverandre for å oppnå kundenes oppmerksomhet. Og et sterkt lite lokalsamfunn med Vinterfestspill i Bergstaden i spissen imponerer i disse dager produksjonsteametrundt selveste Berlinfilharmonien. Fra hele Norge kommer folk på studiebesøk for å se hva reiselivet, lokalmatnæringa og industrien på Røros lykkes med – og hvordan denne samme lille kommunen også er Norges beste på kultur. Nøkkelen ligger i ett eneste ord: samarbeid.

roros
Skrivegruppe: På bestilling fra 30 bedrifter arbeider disse med den endelige søknaden til ARENA-program. Ottar Bakås fra SINTEF Teknologi og samfunn, Mona W. Slettum fra SB-Seating, Marit Evanger fra Rørosmat, Sindre M. Oterhals og Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage, Linda Ramberg fra Destinasjon Røros og Aud Selboe fra Vinterfestspill i Bergstaden.
30 bedrifter i formalisert samarbeid

De siste månedene har 30 sentrale bedrifter samlet seg om å stake ut en ny og organisert form for samarbeid. Visjonen er at unike kundeopplevelser og smart samhandling vil gi dobbel verdiskaping – for alle. Nå sitter musikkteateret Elden og stol-produsenten SB-Seating ved samme bord for å lære av hverandre. At lokalmatnæring og reiselivet samarbeider er ikke nytt. Nå legges det enda større vekt på langsiktige løsninger og metoder for samarbeid som bidrar til økt verdiskaping for den enkelte bedriften.
Målet er å etablere en varig struktur for gode måter å samhandle på. Et samarbeid som setter kundens behov i sentrum og lager unike opplevelser for kundene.

Søknad om ARENA

I februar leverte bedriftene en skisse til ARENA-programmet. ARENA-programmet er en del av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Sivas satsing på klynger. Skissen fra bedriftene ble godt mottatt, og Innovasjon Norge har oppfordret bedriftene til å levere en komplett ARENA-søknad i slutten av april. Med tydelige innspill og bestillinger fra de 30 bedriftene i nettverket, arbeider nå en egen skrivegruppe fram den endelige søknaden som skal leveres i slutten av april.

På tvers av bransjer

Skrivegruppa består av Linda Ramberg fra Destinasjon Røros, Mona W. Slettum fra SB-Seating, Marit Evanger fra Rørosmat, Aud Selboe fra Vinterfestspill i Bergstaden, Ottar Bakås fra SINTEF Teknologi og samfunn og Sindre M. Oterhals og Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage. – Nå i april er det en ganske hektisk prosess avslutter Sigrid M. Jansen. De 30 bedriftene samles i flere allmøter hvor alle bidrar til å utarbeide de videre strategiene for samarbeidet. Skrivegruppa arbeider parallelt. Arbeidet ledes av næringshagen som har solid støtte og hjelp fra SINTEF Teknologi og samfunn i dette prosjektet.

Vil samarbeide videre uansett

For bedriftene på Røros er ARENA søknaden en virkelig stor satsning.
Lykkes vi med å få en ARENA til Røros vil det være en milepæl i et årelangt utviklingsarbeid, sier reiselivsdirektør Linda Ramberg i Destinasjon Røros.
Men da de 30 bedriftene møttes til felles møte i begynnelsen av april var de enige om at dersom Arena-søknaden ikke skulle gå igjennom på første forsøk, er denne måten å samarbeide på så viktig at det vil fortsette videre uansett.
Svar på søknaden er forventet i slutten av juni.

Dette er en ARENA- programmet:

Arena er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som  eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Arena-nivået tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Det tas hvert år inn nye klyngeprosjekter basert på åpne utlysninger. Prosjektperioden er 3 år, som i spesielle tilfelle kan forlenges til 5 år. Det finnes per i dag 22. Klyngeprosjekt på Arena-nivå i Norge. Søknadsfristen for 2016 er 29. april.

Dette er ARENA RØROS:

Opplevelsesbasert verdiskaping er en bredt sammensatt klynge med bedrifter og organisasjoner. Oversikten viser de som foreløpig har gitt sint tilslutning til klyngen. En rekke andre potensielle deltagere er identifisert i tillegg, og det er et klart mål at klyngen skal vokse seg større.
Røros Vinduer og Dører AS, Røros Produkter AS, Røros Tweed AS, Røros Metall AS, Scandinavian Business Seating AS, Røros Slakteri AS, Røroskjøtt AS, Røros Food & Beverage Group AS, Rørosvatn AS, Røros Delikatesser AS, Femundfisk AS, Galåvolden Gård AS, Rørosbaker’n AS,Rørosmeieriet as, Rørosmat SA,Røros Hotell AS (inkl. Kaffestuggu, Vertshuset Røros, ErzscheiderGården AS) Bergstadens Hotel AS, Vauldalen Fjellhotell AS, AS Fæmund, Explore Røros AS, RørOs Alpinsenter Hummelfjell AS, Røros Hummelfjell Utvikling AS, Stiftelsen Elden, Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden, Destinasjon Røros, MIST Rørosmuseet, Infonett Røros AS, SINTEF Teknologi og samfunn og Rørosregionen Næringshage as
Arena-samarbeidet har styringsgruppe:
– Tor Lømo-Hansen, Røros Vinduer og Dører  / Isola
– Mona W. Slettum, SB-Seating
– Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet
– Marit Evanger, Rørosmat
– Mikael Forselius, Røros Hotell
– Hilde Charlotte Solheim, styreleder Destinasjon Røros
– Odd Sletten, MIST Rørosmuseet
– Hans Vintervold, ordfører i Røros kommune – observatør
Formell søker og avtalepartner på vegne av klynge-samarbeidet er Rørosregionen Næringshage as.

« Tilbake til arkivet