Babyen er blitt voksen

Ingen vet hvor Nordkapps mest profilerte opplevelsesbedrift hadde stått i dag uten hyppig bruk av speed-dating. Det startet nærmest som en hobby for en eventyrlysten vennegjeng som ville satse på en fremtid på 71 grader nord. I dag er Destinasjon 71 Grader Nord AS kjent for sine tilbud av reiselivsopplevelser langt utenfor Nordkapps grenser. Tilbud om ATV-safari, krabbesafari, overnatting og havfiske, er noen av stikkordene – i dag. – Jo, det startet i det små, for å si det mildt, sier gründer Runar Johnsen. – Det meste foregikk på hobbybasis de tre første årene. Vi drev litt og tilbød snøscootersafari med målsetting å selge til utenbys firmaer. I overgangen 2007/2008 kom Nordkapp Næringshage (nå Nordkappregionen Næringshage) inn og lanserte oss som inkubatorbedrift. Det var de som blant annet satte oss i kontakt med finansselskapet Origo. Det var da det egentlige startskuddet gikk for en profesjonalisert utgave av driften. Som inkubatorbedrift i etablering åpnet det seg plutselig muligheter for å få tilskudd til lønnsutgifter og prosjekter. – Dette var helt avgjørende for vår start til å bli en reell bedrift – ikke bare en hobbyvirksomhet. Og etter hvert en viktig lokal aktør i reiselivskommunen Nordkapp, sier Johnsen.

Runar og Roger
Runar og Roger

Ser man på omsetningstallene i bedriften, er det ikke vanskelig å forstå hva han snakker om. I 2009 hadde Destinasjon 71 Grader Nord en omsetning på 2,9 millioner. I 2013 var den mer enn femdoblet til 13 millioner kroner. Så blir spørsmålet hva som har vært nøkkelen til denne suksessen. – Nettverksbygging har vært helt avgjørende. Vi har hatt uvurderlig store ringvirkninger av innovative samarbeidspartnere som Nordkappregionen Næringshage, Origo, Innovasjon Norge og Nordkapp Havn, for å nevne noen. Det er ingen overdrivelse å si at de har vært viktige bidragsytere til dagens og fremtidens drift av vårt selskap. Samtidig er det ingen grunn til å legge skjul på at Destinasjon 71 Grader Nord heller ikke hadde vært det det er i dag uten brennende engasjement fra en vennegjeng med sterk tro på konseptet. – Det har ikke vært noen ni til firejobb. Men det har alltid vært gøy å jobbe med noe en brenner for. Toppen av glede opplever vi når så mange kunder er fornøyde med det vi tilbyr, sier Johnsen. I dag er de fire heltidsansatte. To er tilknyttet snøscooteravdelingen. Den utgjør nærmest en bigeskjeft, som samtidig utgjør en viktig del av bybildet – plassert så å si midt i rundkjøringa i Honningsvåg. Man er interessert i snøscooterkjøring på Magerøya også, hvis noen skulle være i tvil.

71 grader nord
71 grader nord

Men det er sommersesongen som er det store for bedriften. – Fra mai til oktober går det i ett. Og da må alt gå på skinner. Da er vi avhengig av lokal sesongarbeidskraft og tilbyr ferierende lokale studenter sommerjobb, studenter som kanskje senere kan flytte hjem for mer permanente jobber. Runar Johnsen forteller om store aktører Destinasjon 71 Grader Nord har knyttet bånd til og som skaper den største etterspørselen i sommerhalvåret. De største er cruisebåtrederier. Bedriften har inngått faste avtaler med alle cruiserederiene som har anløp i Honningsvåg. I tillegg kommer viktige avtaler med TVNorge, Polarbrød og Beef Jerkey. Alle aktører som frekventerer Nordkapp kommune flere ganger hvert år. – Opplevelsen av Nordkapp, og det å trekke krabbeteiner og fiske torsk er en evig slager. Det skal godt gjøres å dra tomhendte tilbake etter en tur på havet her. Den totale naturopplevelsen vi tilbyr, er nærmest uslåelig, sier Runar Johnsen.
Men også Destinasjon 71 Grader Nord var i ferd med å gå i «oljefella». – Det ble en lang periode med for stort oljefokus etter Statoils inntreden for to år siden. Nå har vi vridd om og tenker i andre baner. Og vi har større bestillingsflyt for 2015 enn noen gang.
Johnsen og bedriften har navigert seg langt mer lokalt etter at den foreløpige oljebobla sprakk.
– Den lokale fiskerinæringen kommer til å bli mer og mer viktig. Ett eksempel for hva man kan tilby i fremtiden: Tenk deg å kunne dra til Lafjorden og besøke Grieg Seafood, ta med fersk laks til land og tilberede sushimåltid for de besøkende – som et eksempel.
Den lokale tankebanen skyter stadig nye knopper. Og i bunn ligger en aldri så liten surrogatmor: – Vi har vært medlem av Nordkappregionen Næringshage siden starten, og vi har nok på mange måter vært et barn for næringshagen som de har visst å stelle godt med. For oss har det hele tiden vært viktig med møter og arrangementer i næringshageregi, noe som har gitt oss høyfrekvent speed-dating. Nå er tiden snart inne for å ta et nytt skritt videre.

FAKTA:

Destinasjon 71 grader Nord AS

Etablert i 2005. Fire heltidsansatte.

Daglig leder: Daniel Myhre

Hovedaksjonær: Origo med 40 %

Hovedsatsingsområdet er opplevelser og tjenester til reiselivsoperatører gjennom blant annet ATV-safari, krabbesafari, overnatting og havfiske.

« Tilbake til arkivet