Presenterte Røros-modellen i Tyskland

Samarbeid, kunnskap, robuste produksjonsprosesser og kundeverdi er hovedmomentene når ”Røros-modellen” presenteres. Mandag og tirsdag denne uka ble verdenskonferansen om masseprodusert skreddersøm og kundetilpasning avholdt i Aachen i Tyskland. En norsk delegasjon fra Røros Vinduer og Dører as, SINTEF Teknologi og samfunn og Rørosregionen næringshage as deltok for å synliggjøre hvordan samarbeidet mellom fire bedrifter sikrer framtidsrettede industriarbeidsplasser i et lite lokalsamfunn langt mot nord.

Industri i verdensklasse

Det er ikke hvem som helst som står på podiet når industrien på Røros løftes fram som et godt eksempel. Under overskriften ”World Class Manufacturing in a Unesco World Heritage Town” presenterte Joseph B. Pine, Paul Blazek, Lars Skjelstad og Tor Lømo-Hansen nøkkelfaktorene i det de kaller ”Røros-modellen”. Gjennom samarbeid, kunnskap, utvikling av robuste produksjonsprosesser og kanskje viktigst av alt; fokus på kundens behov, klarer den vareproduserende industrien på Røros å levere raskt og kostnadseffektivt.

Joseph B. Pine er selve arkitekten bak teoriene om masseprodusert skreddersøm og opplevelsesøkonomi. Pine har vært på Røros flere ganger siden 2013, og kjenner bedriftene – og vinterkulda – på Røros godt. Østerrikske Paul Blazek kom til Røros for å innlede på en konferanse første gang for ett år siden. Etter det har han vært tilbake flere ganger og arbeidet med utvikling av løsninger i bedriftene. Seniorforsker Lars Skjelstad fra SINTEF Teknologi og samfunn har arbeidet tett med industrien på Røros gjennom en årrekke, og Tor Lømo-Hansen fra Isola har vært en avgjørende nøkkelperson i utviklingen av Røros Vinduer og Dører as. Maria Kollberg Thomassen fra SINTEF Teknologi og samfunn ledet paneldebatten.

Et stort sprang inn i framtiden

– Bedriftene på Røros er i ferd med å gjøre et stort sprang inn i framtiden, sa Paul Blazek i sin presentasjon.

Blazek fortalte salen at han var blitt særlig overrasket over arbeidet med bedriftene på Røros fordi bedriftene samarbeider på tvers av de ulike virksomhetene. Han poengterte videre at alle bidrar i innovasjonsarbeidet, og alles mening er verdifull. – Det er som om det en konstant nysgjerrighet i rommet, skrøt Blazek. Han avsluttet med å si at FLOKK, Røros Produkter, Røros Metall og Røros Vinduer og Dører nå er i ferd med å løfte kundetilpasning over på et helt nytt nivå.

At Joseph Pine og Paul Blazek nå bruker sine posisjoner til å fortelle om nettopp Røros på en internasjonal konferanse i Tyskland, synliggjør at produksjonsbedriftene her er i verdensklasse innen sine fagfelt.

Forskning som verktøy

Det er de foreløpige resultatene av prosjektet CUSTOM-R som nå presenteres for et lydhørt internasjonalt publikum. Bedriftene Røros Vinduer og Dører as, Røros Metall as, Røros Produkter as og FLOKK as utvikler seg stadig videre med masseprodusert skreddersøm som forretningsstrategi. Bedriftene samarbeider tett med et fast team fra SINTEF Teknologi og samfunn som ledes av seniorforsker Lars Skjelstad. Prosjektet er finansiert med midler fra Forskningsrådet, og går i perioden 2016 – 2019.

Konferansen MCPC2017 har rundt 250 deltakere fra alle deler av verden. Bedrifter som Adidas, Ford og Philips møter de store internasjonale forskningsmiljøene. Gjennom et intensivt konferanseprogram over to dager utveksles det siste innen forskning og erfaringer i masseprodusert skreddersøm i industrien.

Tidligere under konferansen presenterte forskerne Børge Sjøbakk og Ottar Bakås fra SINTEF Teknologi og samfunn dessuten hver sin vitenskaplige publikasjon (”paper”) av konkrete resultater i arbeidet med prosjektet. Også her er bedriftene på Røros eksempler på hvordan det arbeides.

Fortsetter samarbeidet

Rørosregionen Næringshage vektlegger samarbeid og klynge-tankegang i alt sitt arbeid. Industrien sysselsetter nesten 20 % av alle i Røros kommune. Derfor blir det utviklingsarbeidet som forgår i industrien særlig sentralt også for næringshagen. Sigrid M. Jansen i Rørosregionen Næringshage forsikrer at næringshagen vil fortsette å legge til rette for samarbeid mellom ulike industribedrifter og samarbeid mellom forskningsmiljø og industrien også i framtida. – Det ligger også et potensiale i å utvide samarbeidet og inkludere flere bedrifter, avslutter Jansen.

FAKTA:

Prosjekt:  CUSTOM-R: Integrerte løsninger for masseprodusert skreddersøm

Bedriftene i prosjektet:
– Røros Vinduer og Dører as
– Røros Produkter as
– FLOKK as (Produsent av HÅG)
– Røros Metall as

Prosjekteier:  Røros Vinduer og Dører as
FoU-Partner:  SINTEF Teknologi og samfunn
Finansiering: Ca. 16 millioner fra Forskningsrådet gjennom BIA-ordningen.
Periode:  2016 – 2020

CUSTOM-R er en videreføring av de fire industribedriftene på Røros sitt arbeid med masseprodusert skreddersøm og samarbeidet i ”ARMS – Arena for masseprodusert skreddersøm”.

Forskningsprosjektet CUSTOM-R handler i bunn og grunn om å profesjonalisere evnen til å sette sluttkunden i fokus. Bedriftene skal i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn utforske hvordan de kan skape gode prosesser der kunden selv kan være med å skreddersy produktet til sitt behov. Enkeltordrer bør kunne håndteres i store volum, og produseres etter prinsipper fra masseproduksjon.

Nytt i dette prosjektet er at det legges spesiell vekt på valgnavigasjon, det vil si hvordan vi guider kunden gjennom sin kjøpsprosess. Nettbaserte konfiguratorer kan være nyttige verktøy her. Kommunikasjonen med kunden (“front-end”) bør være intuitiv og bidra til å skape en god opplevelse, samtidig som bedriften blir i stand til å betjene flere på en effektiv måte. I tillegg skal det arbeides videre med å skape en effektiv produksjon og oppfølging fra bedriften (”back-end”).

”Når vi utvikler våre bedrifter på Røros har vi tradisjon for å ha sluttkunden i fokus. Vi ser imidlertid at dersom vi ikke fortsetter å utvikle oss og anvende norske konkurransefortrinn står vi i fare for å bli utkonkurrert av globale aktører, som pumper stadig flere produktvarianter ut i markedet og oppnår økonomi gjennom store serier. Vår fremtid avhenger av videre forskning og utvikling på masseprodusert skreddersøm” het det i søknaden.

Konferansen heter: MCPC2017 i Aachen i Tyskland, 20.-21. november

Disse er med på bildene:

Fra venstre på gruppebilde:
Paul Blazek, cyLEDGE Media
Joseph Pine, Strategic Horizons
Sigrid M. Jansen, Rørosregionen Næringshage as
Lars Skjelstad, SINTEF Teknologi og samfunn
Tor Lømo-Hansen, Røros Vinduer og Dører as
Ottar Bakås, SINTEF Teknologi og samfunn
Børge Sjøbakk, SINTEF Teknologi og samfunn
Maria Kollberg Thomassen, SINTEF Teknologi og samfunn

« Tilbake til arkivet