Samfunnsutvikling

Lyst til å bo. Lyst til å jobbe

Næringshagens aktivitet fremmer bolyst og attraktivitet gjennom satsing på bedrifts- og næringsutvikling. Noen næringshager kjører egne prosjekter fremmet av kommuner, fylker, departement og virkemiddelapparat. Slike prosjekter finansieres gjennom andre finansieringskilder.

Se for eksempel hvordan Dokka fikk hjelp av Landsbyen Næringshage i bolystprosjektet ”Ekte Landsbyliv”.

« Tilbake til arkivet « Go back to the archive