• default.png

    Rekrutteringssuksess på Island

    Aura næringshage sammen med representanter  fra lokalt næringsliv og kommune  hadde stor suksess da de nylig var på Island for å rekruttere arbeidstagere til kommunen. ...

    Les mer »