• default.png

    Kontorhotell på Helgeland

    Sentrum næringshage tilby nå næringslivet mulighet for å være tilstede på Helgeland uten faste lokaler gjennom produktet ”kontorhotell”. Sentrum næringshage har flere forretningsnettverk på ...

    Les mer »