• 2016-10-04-13-43-42-e1477151459756

    Studiepakketur!

    Ambassadøren er tydeleg på at han gjerne ser ein tettare dialog mellom norsk og dansk næringsliv

    Les mer »